odvojeno prikupljanje otpada

  Ministarstavo zaštite okoliša i energetike dodijelilo je Gradu Metkoviću 9.000.047,12 kn  za projekt „„Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada u Metkoviću“. Grad Metković je tako među prvima u Hrvatskoj dobio bespovratna sredstva za izgradnju tog dijela infrastrukture potrebne za sustav odvojenog prikupljanje otpada. Neodgovarajuće gospodarenje otpadom i neadekvatna zaštita okoliša, nedovoljna […]

  Gradu Metkoviću dodijeljeno je iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 2, 9 milijuna kuna kojima će se sufinancirati nabava 8 i pol tisuća spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Riječ je o dijelu infrastrukture potrebne za odvojeno prikupljanje otpada, što će u konačnici rezultirati smanjenjem količine odloženog otpada, njegovom ponovnom uporabom te smanjenjem […]

  Čistoća Metković d.o.o. nabavila je 300 komada kartonskih kutija za prikupljanje otpadnog papira koje će biti podijeljene dječjim vrtićima i školama na području grada Metkovića. Iz Čistoće su istaknuli kako im je cilj, u suradnji sa školskim i predškolskim ustanovama, povećati količine odvojeno prikupljenog papira te educirati ovu skupinu građana o dostupnosti i lakoći […]

  Odsjek za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove EU, Jedinstvenog upravnog odjela Grada Metkovića donio je Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te pozvao zainteresiranu javnost da na isti do 25. siječnja, dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe. Temeljem Odluke izvršit će se i […]


Radio Delta

- LIVE -

Trenutno svira

Naziv

Umjetnik