Izjava o privatnosti (GDPR)

IZJAVA O PRIVATNOSTI

1. Prikupljanje podataka
1.1. Ovom Izjavom o privatnosti Radio Delta d.o.o. potvrđuje kako sve Vaše osobne podatke smatramo izuzetno važnim, kao i zaštitu istih.
Zaštiti Vaših osobnih podataka pristupamo s velikom profesionalnom odgovornošću i u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine”, 106/12,pročišćeni tekst) te Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) UREDBA (EU) 2016/679

1.2. U nastavku teksta objasnit ćemo Vam način prikupljanja Vaših osobnih podataka slušanjem radija, posjetom našoj WEB stranici, korištenjem naše mobilne aplikacije i društvenih mreža, sudjelovanjem u našim promotivnim projektima i nagradnim igrama ili bilo kojim drugim načinom na koji nam možete ustupiti vaše osobne podatke. Također, upoznat ćemo Vas s načinom korištenja i obrade, čuvanja, promjene i brisanja Vaših osobnih podataka kao i mogućnost kako da stupite s nama u kontakt.

1.3 Ova Izjava o privatnosti ne odnosi se na web stranice i web providere, aplikacije ili tele operatere (treće strane) čije usluge (besplatni telefon 0800, 020/682-070, 020/682-682 ili sms servis) povremeno možemo koristiti u svrhu realizacije programskih sadržaja, nagradnih igara i drugih promotivnih projekata, a koji će Vaše osobne podatke štititi poštujući odredbe navedenih zakona i opće uredbe iz točke.1.1 ove Izjave.

1.4. Voditelj obrade podataka i odgovorna osoba je:
Radio Delta d.o.o.
Ivana Gundulića 19, 20 350 Metković
Službenik za zaštitu osobnih podataka dostupan je putem e-mail adrese : radio@radiodelta.hr
ili putem telefona : 020 682-070.

2. Pravila privatnosti
2.1. Ovom Izjavom o privatnosti nakladnik Radio Delta d.o.o. poštuje i provodi:
• Važeće zakonske regulative za zaštitu i obradu osobnih podataka;
• Zaštitu svih osobnih podataka s kojima dolazimo u kontakt;
• Otvorenost i transparentnost prema korisnicima i ispitanicima o pohrani, obradi i brisanju osobnih podatke;
• Umanjenje rizika povrede osobnih podataka;
• Edukaciju i informiranje naših slušatelja i ispitanika.
2.2. Dozvoljenim ustupanjem, kupljenjem, korištenjem, obradom i brisanjem osobnih podataka smatra se svaka uporaba u području primjene automatizirane i neautomatizirane obrade osobnih podataka (kao dio sustava pohrane ili je namijenjena za isto) u kojoj ste nam:
• dali Vaš pristanak za korištenje osobnih podataka (privola, suglasnost);
• kada je to potrebno za sklapanje ili izvršavanje ugovora sukladno pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske,
• u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza,
• u svrhu legitimnih interesa i zadovoljavanja osnovne djelatnosti Radio Delta d.o.o. u odnosu na Vaša prava glede zaštite osobnih podataka,
• kada je to potrebno u svrhu sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela.

3. Vrste osobnih podataka i obrada
3.1. Sukladno zakonskoj regulativi prepoznajemo slijedeće kategorije osobnih podataka:
a) temeljni osobni podaci: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), datum rođenja, spol i kontakt podaci (adresa e-pošte, broj telefona)
b) posebne kategorije osobnih podataka: osjetljivi podaci ili podaci vrlo osobne naravi, a koji mogu uključivati biometrijske ili genetske podatke, te podatke koji se odnose na zdravlje.
3.2. Obrada osobnih podataka je postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili skupovima osobnih podataka (automatiziranim ili neautomatiziranim sredstvima), što podrazumijeva: prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.
3.3. U sklopu svog redovitog poslovanja, Radio Delta d.o.o. ne prikuplja podatke posebnih kategorija.

4. Prikupljanje podataka
4.1. Radio Delta d.o.o. u sklopu osnovne djelatnosti i redovitog poslovanja prikuplja sljedeće osobne podatke od:
a) slušatelja (putem  telefona 020/682-682, 020/682-070, putem sms servisa, putem elektroničke pošte, izravnim telefonskim kontaktom, putem društvenih mreža – Facebook, Twiter ili Instagram ili nekim drugim oblikom direktne komunikacije).
b) poslovnih partnera i treće strane (temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji i poslovnoj komunikaciji).
c) kandidata za zaposlenje (temeljem Vaše prijave na objavljeni oglas o potrebi za novim djelatnicima).
4.2. Informacije koje tako prikupimo mogu biti različite, ovisno o gore navedenom razlogu (nagradna igra, komentari u programu, sudjelovanje u promotivnim projektima koje organiziramo i sl.) a mogu sadržavati isključivo temeljne osobne podatke ili dio tih podataka.
4.3 Vašim sudjelovanjem u našem programskom sadržaju putem svih naših komunikacijskih kanala ( telefona 020/682-682, 020/682-070, sms servisa, elektroničke pošte, putem društvenih mreža ili telefonskim kontaktom) smatramo da ste nam dali privolu za obradu osobnih podataka sukladno ovoj Izjavi, te time imamo legitimni interes za obradu podataka za navedenu svrhu programskog sadržaja ili redovitog odvijanja programa Nakladnika.
4.4 Bilo koje osjetljive informacije nisu predmet našeg interesa kao nakladnika programa i nećemo ih prikupljati bez Vašeg izričitog odobrenja .
4.5 Postoji mogućnost da ćemo dio informacija o Vama dobiti i preko trećih strana poput linkova na Vaše društvene mreže ili javno dostupne informacije.
4.6 Postoji mogućnost prikupljanja kontakt informacija o nekim trećim stranama ili osobama. Ako kroz programske sadržaje i situacije (npr. nagradne igre) budete upitani da pružite informacije o nekim drugim Vama poznatim osobama, lijepo Vas molimo da one o tome budu informirane i da postoji suglasnost da ih se kontaktira, odnosno da su upoznati za što se koriste njihovi osobni podaci.
4.7 Postoji mogućnost i prikupljanja informacija koje ne ulaze u kategoriju osobnih podataka jer ne postoji mogućnost povezivanja tih informacija s Vama ili nekim drugim ispitanikom.
Na primjer, postoji mogućnost sudjelovanja u anonimnim anketama, prikupljanja geo-lokacijskih informacija vezanih uz promet, kompjuterskih i komunikacijskih informacija te statističkih informacija o posjetu web stranicama ili mobilnoj aplikaciji, te drugim standardnim web log informacijama. Te će se informacije koristiti isključivo za potrebe statistike i plasiranja oglasa po geolokaciji .
4.8. Na našoj Internet stranici koristimo cookies , tzv. „ kolačiće“, koji pohranjuju određene informacije. Naša internet stranica koristi tehnički potrebne kolačiće koji su nužni za ispravno funkcioniranje web stranice. Svi podaci prikupljeni preko kolačića koriste se isključivo za bolju funkcionalnost rada web stranice i statističku analitiku te ne identificiraju osobne podatke. Naravno, uporabu kolačića možete i isključiti ali to može dovesti do ograničene funkcionalnosti i može utjecati na prikaz sadržaja i pristupačnost web stranice.

5. Svrha korištenja i prikupljanja podataka
5.1. Prikupljene osobne podatke koristit ćemo isključivo u svrhu za koju smo dobili privolu ili imamo legitimni interes za obradu ili za druge svrhe kada ste nam dali svoju privolu a sve u svrhu:
• poboljšanja kvalitete naše usluge i programa
• sudjelovanja u nagradnim igrama, promocijama i kampanjama
• sudjelovanja u programskim sadržajima (komentari, ankete)
• poboljšanja sadržaja na našim web stranicama i društvenim mrežama
• dopunjavanja i ispravljanja Vaših osobnih podataka i održavanja i unapređenja kontakta s Vama
• kontakta s Vama temeljem Vaših prijedloga, pohvala, pritužbi i drugih upita
5.2. Prikupljeni podaci neće se prosljeđivati trećim stranama (niti izravno niti preko drugih zastupnika) osim ako to nije drugačije regulirano Ugovorom s trećom stranom i uz Vaš izričiti pristanak.
5.3. Ako zbog potrebe programa i programskih sadržaja imamo namjeru dodatno obrađivati osobne podatke u svrhu koja je različita od one za koju su osobni podaci prikupljeni, prije te dodatne obrade upoznat ćemo Vas o toj svrsi obrade te Vam pružiti sve relevantne informacije i tražiti Vaš pristanak.
5.4. Prikupljeni podaci služite će i za kontakt s Vama kako bi ostvarili svoja prava kroz nagradne igre i kako bi Vas upoznali s novim usluga ili programskim sadržajima. To može biti putem telefona društvenih mreža ili elektroničkom poštom ako ste naveli da to želite. Ističemo da u svakom trenutku možete povući svoju privolu koju ste dali na način opisan pri kraju ove Izjave.
5.5 Ako se ukaže potreba za jednostavnijom realizacijom postupaka preuzimanja nagrade osvojenih u nagradnim igrama postoji mogućnost da Vas, uz vaš izričiti pristanak, kontaktiraju treće strane (naši klijenti i poslovni partneri s kojima je realizirana nagradna igra).
5.6. Ako Vaš poziv u program sadrži uvredljiv ili neprimjeren sadržaj, Vaši podaci biti će sačuvani i snimljeni te postoji mogućnost blokiranja poziva kako bi se spriječili mogući novi incidenti, sukladno sigurnosti obrade i odredbama Opće uredbe.
5.7. Postoji mogućnost otkrivanja Vaših osobnih podataka u skladu sa zakonskim odredbama, odnosno ukoliko postoji zahtjev za istim od strane ovlaštenih državnih tijela (policija, sudstvo).

6. Maloljetne osobe i zaštita osobnih podataka
Jasno naglašavamo da ne prikupljamo i samim time i ne obrađujemo bilo kakve osobne podatke maloljetnih osoba bez privole i odobrenja roditelja odnosno zakonskog zastupnika. Maloljetne osobe mogu slobodno posjetiti našu web stranicu odnosno naše društvene mreže, ali pružanje bilo kakvih osobnih podataka mora biti uz privolu roditelja ili zakonskog zastupnika. Eventualni podaci koji su prikupljeni bez naše svjesne namjere, temeljem zahtjeva roditelja ili pravnog zastupnika bit će stavljeni na uvid i izbrisani.

7. Pravo uvida i ispravke
7.1. U svakom trenutku imate pravo podnijeti zahtjev za uvid u osobne podatke koji su kod nas pohranjeni. Imate pravo ispravke i dopune Vaših osobnih podataka kada su nepotpuni, netočni ili neažurni. te pravo na brisanje. Ukoliko to želite, dovoljno je uputiti pismeni zahtjev službi za zaštitu osobnih podataka i sigurnost na dolje navedenu adresu.
7.2. U svakom trenutku imate pravo odustati od dane privole za obradu Vaših osobnih podataka. Dovoljno je poslati zahtjev na dolje navedenu adresu.
7.3. Prije pristupa podacima za svaki ćemo zahtjev utvrditi identitet podnositelja zahtjeva i opravdanost samog zahtjeva. U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere Vašeg identiteta. Ukoliko smo zakonski obavezni odbiti Vaš zahtjev, to ćemo i učiniti te Vas obavijestiti o razlozima.
7.4. Svi Vaši zahtjevi ukoliko su poslani temeljem navedenih uputa biti će zaprimljeni i obrađeni sukladno Izjavi o privatnosti i zakonskim odredbama. To služi zaštiti Vaših prava. Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi Vaš zahtjev.
7.5. Možda će postojati slučajevi i situacije kada nećemo moći udovoljiti Vašem zahtjevu da pristupite uvidu u Vaše osobne podatke jer bi to potencijalno ugrozilo privatnost drugih osoba ili bi ugrozilo mogući Ugovor o povjerljivosti. U tom slučaju u potpunosti ćemo objasniti i obrazložiti razloge odbijanja.

8. Sigurnost i način obrade
8.1. Utvrdili smo načela sigurnosti informacijskog sustava te smo postavili osnovne odrednice koje primjenjujemo u svim aspektima poslovanja te njihovom primjenom osiguravamo razinu sigurnosti informacijskog sustava i obrade osobnih podataka. Vaši osobni podaci obrađivani su na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost, uključujući i zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom spomenutih organizacijskih i tehničkih mjera, protokola i procedura.
8.2. Vaši osobni podaci biti će zakonito, pošteno i transparentno obrađivani i neće biti obrađivani na način koji nije u skladu sa svrhom navedenom u ovoj Izjavi.
8.3. Informacijsku sigurnost postižemo kontinuiranom primjenom, nadzorom i unaprjeđivanjem odgovarajućih kontrola, procesa i aktivnosti, uključujući uvođenje i primjenu pravila, procesa, organizacijske strukture, te odgovarajuće programske i sklopovske podrške.
8.4. Upozoravamo da svaka komunikacija s Vama putem elektroničke pošte ili putem web sučelja potencijalno može biti kompromitirana i u tom dijelu ne možemo garantirati potpunu sigurnost. Sukladno tome, bilo koja informacija koja je poslana s vaše strane putem elektroničke pošte a sadrži osobne podatke, poslana je na Vašu osobnu odgovornost.

9. Razdoblje čuvanja osobnih podataka
Podaci se čuvaju onoliko dugo koliko je potrebno kako bi ispunili obveze i usluge za koje ste nam dali svoju suglasnost, a najdulje do godine dana nakon čega će biti obrisani, osim ako zakonom nije drugačije određeno ili ako je to definirano Ugovornim odnosom.
Podatke ne možemo obrisati:
a) ukoliko su potrebni za izvršavanje ugovornih obaveza ili drugih zakonskih zahtjeva (npr. Zakon o računovodstvu)
b) ukoliko se podaci aktivno upotrebljavaju u procesima temeljem zakonite svrhe za obradu podataka.

10. Kontakt podaci
Ukoliko imate bilo kakvo pitanje koje je vezano uz prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka ili želite steći uvid u Vaše osobne podatke koje posjedujemo s ciljem provjere, izmjene ili brisanja slobodno nam se obratite pismenim putem na slijedeću adresu:
Radio Delta d.o.o.
Služba za zaštitu osobnih podataka i sigurnost
Ivana Gundulića 19, 20 350 Metković
Tel: 00385(20) 682 070
Možete se obratiti i Voditelju službe za zaštitu osobnih podataka : radio@radiodelta.hr ili pozivom na : 020 682 070.
Vaš zahtjev tretirat ćemo povjerljivo i povratno Vas kontaktirati u najkraćem mogućem roku nakon što ga analiziramo.

11. Izmjene u našem Pravilniku o privatnosti
11.1. S vremena na vrijeme postoji mogućnost da će se pojedini dijelovi Izjave o privatnosti mijenjati ili nadopunjavati sukladno promijenjenoj poslovnoj praksi, zakonskoj regulativi, novim tehnološkim i informacijskim rješenjima ili s namjerom još boljeg ispunjavanja naših obveza u dijelu prikupljanja i obrade Vaših osobnih podataka. Ove izmjene biti će napravljene bez posebnih najava stoga Vam savjetujemo da s vremena na vrijeme provjerite i ponovno pročitate ovu izjavu o privatnosti .
11.2. Ova izjava o privatnosti objavljena je 25. lipnja 2018. i stupa na snagu trenutkom objave.


Radio Delta

- LIVE -

Trenutno svira

Naziv

Umjetnik