Čistoća Metković nastavlja podjelu posuda za odvojeno skupljanje otpada

Autor: na 19. siječnja 2022.

Čistoća Metković nastavlja sa podjelom posuda za odvojeno skupljanje otpada, koje se korisnicima ustupaju besplatno.

One će se dijeliti prema planiranom rasporedu, a prve ulice u kojima se nastavlja podjela su Hercegovačka ulica i ulica Marka Marulića. Prilikom preuzimanja posude potrebno je potpisati primjerak ugovora kojeg će vam dostaviti djelatnici Čistoće, a na kojem će biti podaci o vrsti i rednom broju posude, kao i podaci o korisniku usluge.

U slučaju ako korisnik ne bude na adresi u trenutku predaje posuda, iste će biti ostavljene na adresi, sa primjerkom ugovora, kojeg je potrebno naknadno potpisati i dostaviti na adresu Čistoće Metković. Termini pražnjenja posuda koje se podijele u narednom vremenu bit će naknadno objavljeni, te će novi raspored skupljanja biti dostavljen svim korisnicima.

Završetkom aktivnosti podjele posuda Grad Metković bi trebao imati 100% pokrivenost sa posudama za odvojeno skupljanje otpada. Za sve upite u vezi istoga se možete obratiti putem elektronske pošte na info@metkovic-komunalno.hr ili na 020-685-138.

Označena kao

Radio Delta

- LIVE -

Trenutno svira

Naziv

Umjetnik