Zaklada hrvatskih branitelja raspisala natječaj za dodjelu stipendija

Autor: na 3. studenoga 2021.

Upravni odbor Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, na dan 2.11.2021.godine raspisao je, temeljem Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na potporu za obrazovanje (“Narodne novine”,br.101/2019), natječaj za potporu za obrazovanje za PREDDIPLOMSKE, DIPLOMSKE I POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE, za djecu smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djecu nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata, dragovoljce iz Domovinskog rata, hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, djecu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, djecu dragovoljca iz Domovinskog rata i djecu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru za akademsku godinu 2021./2022.

Mjesečni iznos potpore za studente iznosi 500,00 kuna, a naknade dijela troškova školarine poslijediplomskih studija bit će odobrene u iznosu od 6.000,00 kuna.

Potpora se dodjeljuje u sljedeće četiri kategorije:

  • Kategorija A2 – potpora za obrazovanje tijekom redovitoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija odnosno integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, kratkog stručnog studija, preddiplomskog stručnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija za djecu smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata;
  • Kategorija B2 – potpora za obrazovanje tijekom redovitoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija odnosno integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, kratkog stručnog studija, preddiplomskog stručnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija za izvrsnost;
  • Kategorija C2 – potpora za obrazovanje tijekom redovitoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija odnosno integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, kratkog stručnog studija, preddiplomskog stručnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija za studente slabijega socioekonomskog statusa;
  • Kategorija E – naknada dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima (sveučilišnih i specijalističkih).

Svi kandidati (uključujući i korisnike potpore za akademsku godinu 2020./2021.) dužni su dostaviti pisane prijave za dodjelu potpore za obrazovanje na posebnim obrascima (A2, B2, C2, ili E) koji se mogu pribaviti s mrežne stranice Zaklade na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja, te u Područnom odjelu Dubrovnik na adresi Dubrovnik, Branitelja Dubrovnika 41 (020/311 091 – email dubrovnik@branitelji.hr) ili na adresi Metković, Kralja Zvonimira 22 (020/690 040 – e mail metkovic@branitelji.hr ).

Prijave na Natječaj podnose se zaključno s 23.11.2021. godine na adresu:

ZAKLADA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI Park Stara Trešnjevka 4, 10000 Zagreb (s naznakom – Natječaj za potporu za obrazovanje)

Rezultati natječaja u obliku Odluke o ostvarivanju prava na dodjelu potpore za obrazovanje bit će dostavljeni kandidatima putem pošte na adresu boravišta ili prebivališta.


Radio Delta

- LIVE -

Trenutno svira

Naziv

Umjetnik