Udruga Prijatelj obilježila Svjetski dan radne terapije

Autor: na 27. listopada 2021.

Na dan 27. listopada obilježava se ”Svjetski dan radne terapije”, a sobe sa slabijim fizičkim i psihološkim mogućnostima uživaju bolju kvalitetu života upravo zahvaljujući suradnji s radnim terapeutima.

Radna terapija zdravstvena je djelatnost čiji je cilj omogućiti pojedincima i skupinama postizanje optimalnog funkcioniranja u aktivnostima dnevnog života koje uključuju samozbrinjavanje (higijena, oblačenje, hranjenje…), produktivnost (čišćenje, priprema hrane, kupovina…) i slobodno vrijeme (sport, hobi, čitanje…). Radna terapija je namijenjena osobama čije su sposobnosti obavljanja svakodnevnih aktivnosti umanjene razvojem, ozljedom ili bolešću, starenjem, psihološki, socijalno, kulturno ili kombinacijom navedenog. Stoga nije teško zaključiti da bi brojne osobe s invaliditetom bez svojih radnih terapeuta teško funkcionirale u svakodnevnom životu.

U sklopu projekta “Predškolica – temelj zdravog odrastanja“, financiranog od strane Ministarstva zdravstva, Udruga osoba s invaliditetom ”Prijatelj” uz svoje je dvije radne terapeutkinj,e Danijelu Raič i Anu Jurčević, predstavila radnu terapiju u Osnovnoj školi Stjepana Radića. Kroz različite zanimljive aktivnosti približile su radnu terapiju djeci, pokazale kako zapravo djeca, a i odrasli funkcioniraju sa teškoćama. Uz vaganje djece i školskih torba su pokazale kako i na koji način dijete treba nositi školsku torbu. Radne terapeutkinje dale su smjernice kako treba prilagoditi torbu karakteristikama i potrebama djeteta. Za osnovnu školu ovo je iznimno važno s obzirom na to da je dokazan utjecaj preteške školske torbe na nepravilnu posturu tijela djeteta, a to kasnije može uzrokovati ozbiljna fizička oštećenja kralježnice.

Također, naglasile su važnost uključivanja djece u svakodnevne aktivnosti koje daju smisao te osjećaj uspjeha, uče životnim vještinama, potiču samostalnost, sprječavaju neprimjereno ponašanje koje je često jer djeca traže našu pažnju. Uvijek postoji način na koji nam dijete može pomoći, samo trebamo biti malo kreativni, prilagoditi aktivnost djetetu i suradnja može početi. Udruga se zahvaljuje učenicima prvih razreda i njihovim učiteljicama na suradnji.

Udruga “PRIJATELJ“ već 10-tak godina provodi terapije namijenjene za djecu i mlade osobe s  poteškoćama u rastu i razvoju. Kroz projekte koji su odobreni od strane:

  • Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike – provode: vježbe svakodnevnih vještina, psihološku podršku, logopedske terapije te odgoj i edukacijsku rehabilitaciju.
  • Ministarstva zdravstva – provode: radnu terapiju, Neurofeedback terapiju, Montessori program te savjetovanje i podršku ranoj intervenciji.

U Udruzi “Prijatelj“ sve spomenute terapije u projektima su besplatne te ih provodi stručni tim kojeg čine: dva logopeda, psiholog, socijalni radnik, pedagog te dva radna terapeuta. Usluge koristi 80-tak korisnika s područja doline Neretve.

 

 


Radio Delta

- LIVE -

Trenutno svira

Naziv

Umjetnik