U Metkoviću održana konferencija o demografskoj revitalizaciji Dubrovačko-neretvanske županije

Autor: na 25. studenoga 2021.

U srijedu, 24. studenog, u Ustanovi za kulturu i sport u Metkoviću, održana je konferencija pod nazivom „Doprinos jedinica lokalne i područne samouprave demografskoj revitalizaciji Dubrovačko-neretvanske županije“.

Ona je okupila predstavnike općina, gradova i županije, kao i stručnjake s područja demografije te predstavnike javnih i državnih tijela. Ujedno, ovo je sedma konferencija na temu demografske revitalizacije, nakon prethodno održanih u Đakovu, Senju, Kninu, Topuskom, Trakošćanu i Klisu.

Okupljenima na konferenciji uvodno su se obratili: gradonačelnik Grada Metkovića, Dalibor Milan, ravnateljica Ustanove za kulturu i sport, Zrinka Mijoč, župan Dubrovačko-neretvanske županije, Nikola Dobroslavić te državna tajnica za demografiju i mlade, Željka Josić.

Konferencija je imala dvije panel-rasprave: izlaganja demografa o aktualnim demografskim prilikama, perspektivama, procesima i projekcijama stanovništva u Dubrovačko-neretvanskoj županiji te panel o primjerima dobre prakse, izazovima i financiranju.

„Dubrovačko-neretvanska županija ima i pozitivne demografske pokazatelje i primjere dobre prakse, kao što su Metković ili Župa Dubrovačka. Kroz konferencije s lokalnom i regionalnom samoupravom želimo naći rješenje za demografske izazove. Pokazujemo primjere dobre prakse, dok one jedinice s manje dobrim pokazateljima pokušavamo navesti na put suočavanja s negativnim demografskim trendovima. Nacionalna razina im uvijek stoji na raspolaganju kao potpora i poticaj“, istaknula je državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, Željka Josić.

„Demografska politika najvažnija je javna politika u Republici Hrvatskoj bez koje nema razvoja ni opstanka“, naglasio je župan Dobroslavić i poručio kako je potrebna sinergija svih lokalnih jedinica i nacionalne razine po pitanju demografske obnove.

Gradonačelnik Metkovića, Dalibor Milan, u svom izlaganju istaknuo je činjenicu da je Metković jedan od sedam gradova koji je u 2020. godini imao pozitivan prirodni prirast. Predstavio je tako demografske mjere Grada kao što su dar za novorođeno dijete te  sufinanciranje troškova obiteljima s četvero i više djece. Osim toga, Metković je uveo i cjelodnevni 10-satni boravak i poludnevni 5,5-satni boravak u dječjem vrtiću u 19 odgojnih skupina po 20 posto nižoj cijeni vrtića u posljednje tri godine, a što je rezultiralo sa 530 djece upisane u vrtiće. Osim toga, sufinancirana je nabava školskog pribora, Grad ima i jednu od najviših studentskih stipendija.

Državna tajnica Josić predstavila je prijedlog modela subvencioniranja najma stanova za mlade i mlade obitelji na nacionalnoj razini. Naglasila je kako je pri tom potrebna jasna suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave kako bi se identificirao interes građana na određenom području, odnosno postoji li potreba za sufinanciranjem kupnje stana ili najma stana.

 

 

 


Radio Delta

- LIVE -

Trenutno svira

Naziv

Umjetnik