GECO2 Započinju pilot aktivnosti s poljoprivrednicima iz doline Neretve

Autor: na 1. srpnja 2021.

Projekt GECO2 (Zelena ekonomija i CO2), u kojem Dubrovačko-neretvanska županija sudjeluje kao jedan od projektnih partnera, nastavlja s provedbom projektnih aktivnosti.

Dubrovačko-neretvanska županija s odabranim pilot područjem doline Neretve pridružuje se borbi protiv klimatskih promjena kroz razvoj novog poljoprivrednog i industrijski održivog modela te uspostavom regionalnih centara za praćenje klimatskih promjena. Inovativna ideja projekta je kroz pilot aktivnosti stvoriti na prekograničnoj razini dobrovoljno tržište ugljika temeljem ekonomske eksploatacije poljoprivredne djelatnosti.

Upravo je provedba pilot aktivnosti projekta u dolini Neretve bila tema održanog online sastanka u kojem su sudjelovali predstavnici Dubrovačko-neretvanske županije, Regionalne agencije DUNEA te vanjskih stručnjaka s Agronomskog fakulteta u Zagrebu te Zadruge Granum Sails, s kojima je Dubrovačko-neretvanska županija sklopila Ugovor u vrijednosti od 731.250,00 kuna. Na sastanku su detaljno dogovoreni daljnji koraci za izvedbu pilot aktivnosti koja započinje u travnju ove godine i trajat će godinu dana.

Pilot projekt će uključiti 20-ak poljoprivrednika iz doline Neretve koji će uz podršku stručnjaka s Agronomskog fakulteta primijeniti eko prihvatljive prakse kako bi smanjili emisije stakleničkih plinova, a istovremeno poboljšali kvalitetu tla te ostvarili bolje i veće prinose. Stručnjaci će na temelju monitoringa tla i podataka o upravljanju poljoprivrednim zemljištem procijeniti emisije stakleničkih plinova, analizirati rezultate te izraditi smjernice za daljnju primjenu dobrih poljoprivrednih praksi.

Ugljični krediti proizvedeni od strane poljoprivrednika će biti ponuđeni emiterima stakleničkih plinova odnosno potencijalnim kupcima kredita ugljika na dobrovoljnom tržištu ugljika, koji kupnjom istih potiču razvoj ekološke odgovornosti. Stručnjaci Zadruge Granum Sails pružit će Dubrovačko-neretvanskoj županiji podršku pri transakcijama ugljičnih kredita te ispitati mogućnosti primjene i razvoja zelenog marketinga u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Projekt GECO2 je u potpunosti u skladu s EU Zelenim planom koji naglašava važnost održivog korištenja resursa te za cilj ima postići klimatsku neutralnost do 2050. godine. Ovim projektom Dubrovačko-neretvanska županija podržava učinkovitije korištenje resursa te razvoj zelenog i konkurentnijeg gospodarstva. Projekt se realizira u sklopu Programa prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska 2014.-2020.. Ukupna vrijednost projekta iznosi 18.420.353,00 kuna, dok je proračun Dubrovačko-neretvanske županije 2.063.382,00 kuna.

Regionalna agencija DUNEA u sklopu projekta ‘Znanjem do EU fondova’ kojim je osmišljen četverogodišnji plan podrške jačanja kapaciteta za pripremu i provedbu EU projekata te strateško planiranje i regionalni razvoj, Dubrovačko-neretvanskoj županiji pruža stručnu pomoć u provođenju ovog projekta.


Radio Delta

- LIVE -

Trenutno svira

Naziv

Umjetnik