Markica Vuica

Prilikom terenskih istraživanja špilja i jama u dolini Neretve, koja se niz godina provode u organizaciji Udruga za promicanje zaštite prirodne i kulturne baštine Neretve “Baštinik”, pronađeno je 17 ulomaka keramike u nekoliko speleoloških objekata. Ovi ulomci pronađeni su na području Grada Ploča, no po zakonskim propisima takvi pronalasci moraju se predati na obradu i […]


Radio Delta

- LIVE -

Trenutno svira

Naziv

Umjetnik