Što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine?

Autor: na 27. siječnja 2018.

 

Evanđelje ove nedjelje predstavlja Isusa koji, sa svojom malom zajednicom učenika, ulazi u Kafarnaum, grad u kojem je živio Petar i koji je u to doba bio najveći grad u Galileji.

Evanđelist Marko nam govori da je Isus, budući da je toga dana bila subota, pošao odmah u sinagogu i počeo tumačiti Božju Riječ. To upućuje na zaključak kako u našem životu prvo mjesto pripada Božjoj Riječi, Riječi koju treba slušati, Riječi koju treba primiti, Riječi koju treba naviještati. Kada je došao u Kafarnaum, Isus ne misli najprije na uređenje svoje male zajednice, već naviješta evanđelje. Njegova glavna briga je prenositi Božju Riječ snagom Duha Svetoga. A ljudi u sinagogi bili su zadivljeni, jer Isus ” ih je učio kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci”.

Zapravo, Isus, nakon što je propovijedao, odmah pokazuje svoju vlast oslobodivši jednog čovjeka, prisutnog u sinagogi, koji je bio opsjednut nečistim duhom. Primijetimo najprije neobičnu činjenicu da nečisti duh nije spriječio toga čovjeka da pođe u sinagogu, ili govoreći današnjim rječnikom, da pođe u crkvu. Nečisti duh ne udaljava čovjeka tjelesno iz crkve. Važnije mu je da ga udalji srcem. Upravo Kristova božanska vlast je izazvala reakciju sotone, skrivenog u tome čovjeku; Isus je, pak, odmah prepoznao glas zloduha te “mu zaprijeti: ‘Umukni i iziđi iz njega'”. Snagom svoje riječi, Isus oslobađa čovjeka od zloduha. Prisutni su ponovno ostali u čudu: “Pa i samim nečistim dusima zapovijeda, i pokoravaju mu se”. Božja riječ izaziva u nama čuđenje. Ona posjeduje takvu snagu da nas ostavlja u čudu.

Evanđelje, riječ života

Evanđelje je, kako je rekao papa Franjo, riječ života: ne tlači ljude, naprotiv, oslobađa one koji su robovi tolikih zlih duhova ovog svijeta: duha taštine, ljubavi prema novcu, oholosti, licemjerja, ogovaranja, srdžbe… Evanđelje mijenja srce, mijenja život, pretvara zle sklonosti u dobre odluke. Evanđelje zaista može mijenjati ljude!

Stoga je potreba onih koji se smatraju kršćanima širiti posvuda njegovu otkupiteljsku moć, postajući glasnici Božje riječi. Predlaže nam to sam evanđeoski ulomak koji završava propovijedanjem i kaže: “I pročulo se odmah o njemu – o Isusu – posvuda, po svoj okolici galilejskoj”.

Pokušajmo uvijek imati na umu da evanđelje ima moć promijeniti naše živote. Zbog toga papa često potiče vjernike da budu u svakodnevnom dodiru s evanđeljem. Ne samo da ga nosimo sa sobom, već da ga čitamo i meditiramo.  To je snaga koja nas mijenja, koja nas preobražava: mijenja život, mijenja srce i čini nas slobodnima za Krista.

Napisao: don Miroslav Rubić

Mišljenja čitatelja

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *Radio Delta

- LIVE -

Trenutno svira

Naziv

Umjetnik