POZIV: Predlaganje kandidata za javna priznanja Grada Metkovića

Autor: na 11. svibnja 2023.

Odbor za javna priznanja Grada Metkovića objavio je poziv za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Metkovića, koja se dodjeljuju prigodom blagdana Sv. Ilije – Dana Grada Metkovića 20. srpnja.

Javna priznanja se mogu dodijeliti domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, koje su svojim radom ili djelovanjem i demokratskim usmjerenjem pridonijele promicanju i ugledu Metkovića.

Javna priznanja Grada Metkovića su:

  1. Proglašenje počasnim građaninom Grada Metkovića

Počasnim građaninom Grada Metkovića može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili stranac koji je svojim djelovanjem i postupcima znatno pridonio promicanju, značaju i ugledu Metkovića, ostvarivanju i razvijanju međusobnih odnosa Metkovića i drugih gradova, naroda i država, razvoju demokracije, mira u svijetu i općem napretku čovječanstva.

  1. Nagrade Grada Metkovića

Nagrade Grada Metkovića dodjeljuju se za iznimna postignuća značajna za Grad Metković, za njegov sveukupni napredak i promicanje njegova ugleda u zemlji i svijetu i to: pojedincima, trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama.

Nagrade Grada Metkovića dodjeljuju se u slijedećim područjima:

  1. Nagrada za životno djelo– pojedincu u obliku povelje i novčane nagrade od 1.061,78 € (8.000,00 kn);
  2. Nagrada «NARONA»u području kulture, znanosti, umjetnosti, obrazovanja i zaštite spomeničke baštine – pojedincu u obliku povelje i novčane nagrade od  530,89 € (4.000,00 kn), a društvu, ustanovi, udruzi i drugoj pravnoj osobi u obliku povelje;
  3. Nagrada «Sv. ILIJA»u području komunalnih djelatnosti, graditeljstva, urbanizma, zdravstva, ekologije i turizma – pojedincu u obliku povelje i novčane nagrade od 530,89 € (4.000,00 kn), a društvu, ustanovi, udruzi i drugoj pravnoj osobi u obliku povelje;
  4. Nagrada «LANCARICA»u području gospodarstva – pojedincu u obliku povelje i novčane nagrade od 530,89 € (4.000,00 kn), a društvu, ustanovi, udruzi i drugoj pravnoj osobi u obliku povelje;
  5. Nagrada «ŽDRAL»u području športa – pojedincu u obliku povelje i novčane nagrade od 530,89 € (4.000,00 kn), a društvu, ustanovi, udruzi i drugoj pravnoj osobi u obliku povelje.

Kandidate za dodjelu javnih priznanja Grada Metkovića mogu predlagati fizičke i pravne osobe i tijela Grada.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja uz opsežno obrazloženje, životopis i odgovarajuću dokumentaciju dostavljaju se na slijedeću adresu: Grad Metković, Gradsko vijeće, Odbor za javna priznanja, Stjepana Radića 1, Metković.

Rok za predlaganje kandidata je do 4. lipnja 2023. godine.


Radio Delta

- LIVE -

Trenutno svira

Naziv

Umjetnik