Arheološkom muzeju Narona predana prapovijesna keramika

Autor: na 8. rujna 2021.

Prilikom terenskih istraživanja špilja i jama u dolini Neretve, koja se niz godina provode u organizaciji Udruga za promicanje zaštite prirodne i kulturne baštine Neretve “Baštinik”, pronađeno je 17 ulomaka keramike u nekoliko speleoloških objekata.

Ovi ulomci pronađeni su na području Grada Ploča, no po zakonskim propisima takvi pronalasci moraju se predati na obradu i čuvanje najbližem arheološkom muzeju ili ustanovi, a u ovom slučaju to je Arheološki muzej Narona u Vidu.

Ulomke je tako predao predsjednik udruge “Baštinik”, Markica Vuica, koji je naglasio kako su i prije dvije godine također predali vrlo zanimljive nalaze koje su pronašli u špilji na području Općine Zažablje, špilji kod sela Bobovište te iz jedne vrlo male špilje kod sela Brestice.

Ravnatelj muzeja, Toni Glučina, zahvalio se gospodinu Vuici te dodao: “U suradnji s njim, Arheološki muzej Narona će dobiti materijale koji su prikupljeni u pećinskim objektima i koji će biti registrirani u fundusu Muzeja. Nalazi trebaju proći postupak čišćenja i konzervacije, a iza toga i stručne obrade, ali već sada možemo reći da se radi o prapovijesnoj keramici”.

Zaključio je kako će svaka spoznaja o prapovijesti doline rijeke Neretve biti od iznimnog značaja za kulturu i povijesna istraživanja, a svaki podatak vezan za te nalaze bit će iskoristiv za buduća istraživanja.


Radio Delta

- LIVE -

Trenutno svira

Naziv

Umjetnik