Županija osigurala dva milijuna kuna za sufinanciranje projekata

Foto: DNŽ

Dubrovačko-neretvanska županija dodijelila je dva milijuna kuna za 14 jedinica lokalne samouprave u svrhu sufinanciranja projekata na pomorskom dobru.

Među jedinicama koje su dobile financijska sredstva su Općine Dubrovačko primorje, Janjina, Konavle, Lumbarda, Lastovo, Orebić, Slivno, Ston, Trpanj, Vela Luka, Blato i Smokvica, te gradovi Korčula i Opuzen.

Svih 14 gradova i općina obvezni su dodijeljena sredstva utrošiti namjenski, isključivo u pomorsko dobro i to prema prijavljenim projektima.

Koncesijska naknada se prema zakonu dijeli na trećine (država općina/grad,županija), a ovdje je riječ o izravnim sredstvima iz dijela Dubrovačko-neretvanske županije.