Obnovljeno ljetno kino u Metkoviću

ljetno kino
Foto: metkovic.hr

Nakon gotovo 40 godina, ljetno kino u Metkoviću dobilo je 605 novih stolica u sklopu preuređenja koje se provodilo u dvije faze. U prvoj fazi uklonjeni su stari čelični nosači i napravljena nova betonska ploča, dok su u drugoj postavljene nove stolice.

Osim toga, ljetno kino dobilo je i odgovarajući broj mjesta te pristupa za osobe s invaliditetom, a koje do sada nije posjedovalo.

Sve ovo pridonijet će ljepšem ugođaju i većem broju posjetitelja, rekao je gradonačelnik Dalibor Milan.