Upisi učenika u prvi razred Osnovne škole Stjepana Radića

Od ponedjeljka do srijede u vremenu od 8 do 12 sati vršit će se upisi učenika u prvi razred Osnovne škole Stjepana Radića u Metkoviću.

 

Od ponedjeljka do srijede u vremenu od 8 do 12 sati vršit će se upisi učenika u prvi razred Osnovne škole Stjepana Radića u Metkoviću.

Upisat će se djeca koja imaju prebivalište, odnosno prijavljeno boravište na području koje pripada školi, a koja su do 1. travnja 2020. navršila 6 godina života.

Roditelji su dužni donijeti presliku rodnog lista i OIB djeteta te mišljenje o utvrđenom psihofizičkom stanju djeteta za upis u I. razred.