Ivana Nikolac nova predsjednica Leptirića

Nikolac je izabrana na izbornoj Skupštini Udruge cerebralne i dječje paralize doline Neretve Leptirići, na kojoj je za potpredsjednika imenovan Marijo Jurković.

Foto: Ucdpdn Leptirići/Facebook

Ivana Nikolac nova je predsjednica Udruge cerebralne i dječje paralize doline Neretve Leptirići. Nikolac je izabrana na izbornoj Skupštini, na kojoj je za potpredsjednika imenovan Marijo Jurković.

Članovi upravnog odbora su Melanija Rakić, Alen Kešina i Ante Suton.

Ova udruga osnovana je 2009. godine s ciljem zagovaranja i promicanja prava djece s cerebralnom i dječjom paralizom, teškoćama u razvoju, te osoba s invaliditetom u dolini Neretve.

Provodi različite projekte i aktivnosti te zapošljava osobne asistente, fizioterapeuta te radnog, senzornog i neurofeedback terapeuta.