Dodijeljeni certifikati novim suradnicima na EU projektima i knjigovođama

U sklopu projektnih aktivnosti održana su dva modula, pri čemu su se polaznici osposobljavali za asistente za provedbu EU projekata te za knjigovođe.

"Uključi se"

 

U galeriji Gradskog kulturnog središta dodijeljeni su certifikati za 32 polaznika programa „Uključi se“ kojeg u partnerstvu provode Grad Metković i Općina Kula Norinska.

Riječ je o programu Podrške socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina, a Grad Metković za njegovu je provedbu dobio više od 630 tisuća kuna bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda.

U sklopu projektnih aktivnosti održana su dva modula, pri čemu su se polaznici osposobljavali za asistente za provedbu EU projekata te za knjigovođe.

„Kroz 120 sati osposobljeno je 18 asistenata za EU fondove i 14 knjigovođa. Cilj projekta je obučiti pripadnike marginaliziranih skupina kako bi mogli biti konkurentniji na tržištu rada na kojemu ovih stručnjaka u posljednje vrijeme nedostaje, zbog sve većeg broja projekata sufinanciranih iz EU fondova“, rekla je voditeljica projekta, Tatjana Suton

Edukacije su vodili predavači Suvremenog učilišta Split.