Upisi u prvi razred OŠ Stjepana Radića

Upis u prvi razred Osnovne škole Stjepana Radića održat će se od 17. do 19. lipnja u prostorijama škole, u vremenu od 8 do 12 sati

Upis u prvi razred Osnovne škole Stjepana Radića održat će se od 17. do 19. lipnja u prostorijama škole, u vremenu od 8 do 12 sati.

Pravo na upis imaju djeca koja imaju prebivalište, odnosno, prijavljeno boravište na području koje pripada školi i koja do 1. travnja 2018. godine imaju navršenih šest godina života.

Roditelji su dužni ponijeti presliku rodnog lista djeteta, presliku osobnog dokumenta djeteta iz kojega je vidljiva adresa stanovanja ili uvjerenje o prebivalištu, odnosno, boravištu te mišljenje o utvrđenom psihofizičkom stanju djeteta za upis u 1. razred osnovne škole.