Udruga Prijatelj dobila priznanje za najkvalitetniji program

Riječ je o projektu kojeg Udruga Prijatelj kontinuirano provodi 12 godina, a cilj mu je provesti izvaninstitucionalne oblika skrbi za osobe s invaliditetom.

 

Trogodišnji program Udruge osoba s invaliditetom Prijatelj „Prevencija institucionalizacije djece i mladih te edukacijsko rehabilitacijske aktivnosti za mlađe osobe s invaliditetom“ proglašen je najkvalitetnijim projektom koji je u 2017. godini financiran sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Riječ je o projektu kojeg Udruga Prijatelj kontinuirano provodi 12 godina, a cilj mu je provesti izvaninstitucionalne oblika skrbi za osobe s invaliditetom, te kroz društvenu integraciju doprinijeti da se osobe s invaliditetom osposobe za samostalniji život i uključe na tržište rada.