Upisi u prvi razred osnovne škole

U Osnovnoj školi Stjepana Radića, od utorka, 19. lipnja, do četvrtka, 21. lipnja, obavljat će se upisi djece u prvi razred škole u vremenu od 8 do 12 sati.

U Osnovnoj školi Stjepana Radića, od utorka, 19. lipnja, do četvrtka, 21. lipnja, obavljat će se upisi djece u prvi razred škole u vremenu od 8 do 12 sati.

Roditelji su dužni sa sobom povesti dijete i donijeti presliku rodnog lista (OIB djeteta), uvjerenje o prebivalištu/boravištu ili presliku osobnog dokumenta djeteta na kojemu je vidljiva adresa stanovanja te mišljenje o utvrđenom psihofizičkom stanju djeteta za upis u prvi razred osnovne škole (obrazac 3).